lunes, 21 de junio de 2010

De la violencia vial a la violencia de género

Justificació del programa d’informació i prevenció.

S’ha pogut comprovar que moltes de les causes que provoquen alguns accidents de trànsit i conflictes en relació a la mobilitat tenen molt a veure o podríem dir que n’hi han elements coincidents en quant el comportament agressiu i les actituds davant d’un conflicte.

La persona que reacciona de forma agressiva davant d’un conflicte de trànsit és molt provable que ho faci en el seu àmbit més proper.

El fet de treballar les actituds, valors i normes per tal de gestionar les emocions i aprendre u n’altre forma de reaccionar i en conseqüència afavorir una millor convivència i gestió d’espai a l’àmbit públic ens porta a pensar que es pot traslladar la metodologia per implantar u n’altre forma de funcionament davant del problema de la violència de gènere.

En la violència de gènere es dona de manifest que el maltractador està posant en pràctica uns comportaments que ha après de forma cultural i el rol patriarcal juntament amb uns patrons de desigualtat entre homes i dones.

Vivim en un sistema sociocultural que genera i legitima l’ús de la violència com a forma de relació i resolució de conflictes.

L’ús de la violència es basa en una relació desigual de poder que té el màxim exponent en el patriarcat.

La construcció sociocultural de gènere implica l’atribució d’uns rols que normalitzen conductes i valors del que ha de ser “femení” o “masculí” i crea sistemes d’opressió.

Per tant és necessari situar la violència de gènere en aquest context i reconèixer la nostra responsabilitat social a l’hora de canviar estructures.

Davant d’aquesta realitat som conscients de la necessitat de dissenyar un material educatiu i informatiu útil per a la prevenció, i elaborem un programa d’informació i prevenció de la violència de gènere adreçat als adolescents, sobre tot orientat a l’alumnat de 16 a 20 anys.

El sistema educatiu implantat per la LOGSE, contempla la necessitat de superar la socialització de gènere, promovent i facilitant el ple desenvolupament de l’alumnat com a persones, per que siguin crítiques, igualitàries, tolerants i solidaries.

Aquest taller no pretén en cap moment substituir o interferir en el treball que es duu a terme en el centre educatiu en relació a l’educació en valors, tan sols pretén ser un instrument de recolzament específic, basant-se en la coeducació i la igualtat dels sexes, i una manera de començar a adquirir eines i recursos per desactivar i qüestionar l’aprenentatge sexista a què normalment estem sotmesos.

1 comentario:

cgb dijo...

Esteu treballant en aquest tema? crec que podria fer alguna aportació interessant. La violència no té sexe ni frontera. Neix de l'absurditat humana que ens recorda el nostre origen animal i són les pautes socials les que les enfoquen cap al trànsit, les dones, el futbol...