martes, 24 de abril de 2012

GEMS: Guia de l'educació per la mobilitat seguraLa Guia d’educació per a la mobilitat segura (GEMS) és el document que explica l'essència de l'educació per a la mobilitat segura. Ha estat elaborada conjuntament per un ampli sector d'educadors i educadores, entre els quals es troben associats d'ADEVIC. Aporta valors de mobilitat segura, factors personals de risc i continguts que cal introduir en les programacions. Podem dir que constitueix els fonaments de l'educació per la mobilitat segura. 
La Guia de la educación para la movilidad segura (GEMS) es el documento que explica la esencia de la educación para la movilidad segura (educación vial). Ha sido elaborada por un amplio sector de educadores y educadoras, entre los que se encuentran asociados de ADEVIC. Aporta valores de movilidad segura, factores de riesgo y contenidos que es necesario introducir en las programaciones. Podemos decir que constituye los cimientos de la educación para la movilidad segura.