viernes, 28 de junio de 2013

X JORNADES ESTATALS

Les X Jornadas estatales de Educacióin Vial es van celebrar a Don Benito els passats 29, 30 i 31 de maig d'acord amb el programa establert, amb la participació activa d´ADEVIC.

Us remetem directament a algunes de les informacions de FETEVI:


Una de les decisions de la Federació que ha sorgit arrel de les jornades és crear un díptic informatiu per donar-nos a conèixer a altres àmbits i poder oferir una porta daccés al món de la seguretat viària a través de les diferents associacions que la componen.martes, 21 de mayo de 2013

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA


 Amb aquest títol ADEVIC presentará un taller educatiu que es durà a terme lúltim dia de programa. Prenent com a base una de les acepcions del temre "pràctica": que comporta utilitat o produeix un efecte immediat, intentarem plasmar a través de l'exercitació física i mental diversos mètodes amb els que es poden aprendre alguns conceptes bàsics sobre mobilitat segura. LLuny dels llibres de text, i amb una activitat basada en vivències personals, oferirem als participants la possibilitat d'experimentar amb ells mateixos, establint un paral·lelisme final amb metodologies d'aprenentatge teòric a mode de conclusió. De la teoria a la pràctica.. viure-ho per a no oblidar-ho!!

lunes, 25 de marzo de 2013

X JORNADAS ESTATALES DE EDUCACIÓN VIAL: "LA EDUCACIÓN COMO RESPUESTA"


FETEVI, Federación Estatalde Técnicos de Educación Vial, organiza los próximos días 29, 30 y 31 de mayo las  X JORNADAS ESTATALES DE EDUCACIÓN VIAL bajo el título de "LA EDUCACIÓN COMO RESPUESTA", que se celebraran en Don Benito (Badajoz).

En estas jornadas ADEVIC representará una vez más los técnicos catalanes participando en dos de las actividades que se realizarán. Si queréis disponer de información más precisa sobre el contenido de las jornadas enviadnos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros.


PROGRAMA

Miércoles 29/05/13. Los Delitos contra la Seguridad Vial. Tratamiento desde la Educación.
  • PONENCIA INAUGURAL. Delitos Contra la Seguridad Vial. Tratamiento desde la Educación.
  • Talleres de trabajo. Respuesta Social a los Delitos contra la Seguridad Vial
  • Pérfil y Tipología de las Conductas Delictivas.
  • Taller JUICIO SOBRE DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.   (participación ADEVIC)
  • Conclusiones. La persona denunciada y la conducta delictiva.


Jueves 30/05/13. Prevención de Riesgos Labores.
  • El accidente laboral de tráfico. Accidentes in-itinere y en misión.
  • Educación Vial en el ámbito laboral. Grupos de trabajo. Talleres
  • ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. +La intervención ante un siniestro de tráfico. BOMBEROS – 112


Viernes 31/05/13. El Activismo en la Educación Vial.
  • Las Buenas Prácticas en Educación Vial.
  • Talleres de trabajo. Diferentes actividades con un mismo objetivo (participación ADEVIC)