martes, 21 de mayo de 2013

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA


 Amb aquest títol ADEVIC presentará un taller educatiu que es durà a terme lúltim dia de programa. Prenent com a base una de les acepcions del temre "pràctica": que comporta utilitat o produeix un efecte immediat, intentarem plasmar a través de l'exercitació física i mental diversos mètodes amb els que es poden aprendre alguns conceptes bàsics sobre mobilitat segura. LLuny dels llibres de text, i amb una activitat basada en vivències personals, oferirem als participants la possibilitat d'experimentar amb ells mateixos, establint un paral·lelisme final amb metodologies d'aprenentatge teòric a mode de conclusió. De la teoria a la pràctica.. viure-ho per a no oblidar-ho!!