viernes, 28 de junio de 2013

X JORNADES ESTATALS

Les X Jornadas estatales de Educacióin Vial es van celebrar a Don Benito els passats 29, 30 i 31 de maig d'acord amb el programa establert, amb la participació activa d´ADEVIC.

Us remetem directament a algunes de les informacions de FETEVI:


Una de les decisions de la Federació que ha sorgit arrel de les jornades és crear un díptic informatiu per donar-nos a conèixer a altres àmbits i poder oferir una porta daccés al món de la seguretat viària a través de les diferents associacions que la componen.