martes, 22 de diciembre de 2015

Contes de seguretat viària

El conte Bona Nit Pintoret! d'ADEVIC i el conte Moc, Moc, de la Policia Local de Figueres, s'han estrenat aquest curs passat per ser comptats en les bobliotecas de Badalona, després d'un acord amb la xarxa de Biblioteques de la ciutat i la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària.

Noticia:                                                                                          
Durant els mesos de gener a juny, les biblioteques de Badalona oferiran en la seva programació d’activitats adreçades al públic familiar els contes de seguretat viària:

Bona Nit, Pintoret!, de l’Associació Grup de Treball d’Educació Viària de Catalunya (ADEVIC) i Moc, Moc, de la Policia Local de Figueres.

A càrrec de la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona.

Dates i contes:

26 febrer ……Biblioteca Llefià-Xavier Soto. ……………………..Bona nit, Pintoret!
12 març .........Bilbioteca Lloreda.................................................Bona nit, Pintoret!
26 març ........ Biblioteca Pomar................................................. Bona nit, Pintoret!
9 abril ............Biblioteca Can Casacuberta................................. Moc, moc
28 maig .........Biblioteca Sant Roc............................................. Bona nit, Pintoret!
11 juny ..........Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté.....Bona nit, Pintoret!


Concurs de Curtmetratges d'Educació Viària / Concurso de Cortometrajes de Educación VialFETEVI recomana la participació en aquesta edició.

El dia 16 novembre 2015 va començar la 4a edició dels Premis Nacionals de Curtmetratges d'Educació Viària, organitzats pel Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE) i Goodyear, amb l'objectiu de realitzar una acció d'educació viària als centres escolars.


En els premis hi col·laboren el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la Direcció General de Trànsit, la Fiscalia de Seguretat Viària i l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques.

Com es pot participar ?

A la web www.premioseducacionvial.com es pot trobar tota la informació i materials d'ajuda per a l'elaboració dels curts.
El concurs està dirigit a totes les escoles ubicats en territori espanyol que presentin curtmetratges realitzats per un "Responsable de grup" major d'edat i un grup màxim de 8 ALUMNES DE PRIMÀRIA.
Es podran presentar un màxim de 3 vídeos per cada centre educatiu.
Es permet també la participació de centres d'educació especial i ONG que treballen per l'educació dels menors.
Hauran de realitzar un curtmetratge d'entre 30 segons, i 1 minut de durada i han de serenviats a la plataforma www.premioseducacionvial.com
Els vídeos podran incorporar l'àudio, diàlegs, o sorolls que s'estimin oportuns, i la música realitzada pels mateixos autors del vídeo, o bé aquella que es desitgi sempre que no es produeixi cap infracció als drets de l'autor.
Es representaran situacions amb les que poden trobar-se de camí a l'escola, ja sigui com a vianant, ciclista, passatger del transport escolar o privat, o la seva combinació, transmetent un missatge clar de COMPORTAMENT VIAL CÍVIC I SEGUR.
El monitor ha Registrar-se a la web, creant el seu compte personal, des de la qual podrà gestionar els curtmetratges que presente. La data d'OBERTURA és el 16 de novembre de 2015 i de TANCAMENT és el 29 de febrer del 2016.
La votació total s'obté com a resultat de la suma de les tres següents variables, el nombre de votacions directes des de la WEB, el nombre d'interaccions en FACEBOOKn i el nombre d'interaccions a TWITTER.

Més imformació
FETEVI recomienda la participación en esta edición.

El día 16 de noviembre de 2015 comenzó la 4ª edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, organizados por el Real Automóvil Club de España (RACE) y Goodyear, con el objetivo de realizar una acción de educación vial en los centros escolares. En los premios colaboran el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

¿Cómo se puede participar?

En la web www.premioseducacionvial.com se puede encontrar toda la información y materiales de ayuda para la elaboración de los cortos.
El concurso está dirigido a todos los colegios ubicados en territorio español que presenten cortometrajes realizados por un "Responsable de grupo" mayor de edad y un grupo máximo de 8 ALUMNOS DE PRIMARIA.
Se podrán presentar un máximo de 3 vídeos por cada centro educativo. Se permite también la participación de centros de educación especial y ONG que trabajen por la educación de los menores.
Deberán realizar un cortometraje de entre 30 segundos, y 1 minuto de duración y deben ser subidos a la plataforma www.premioseducacionvial.com
Los vídeos podrán incorporar el audio, diálogos, o ruidos que se estimen oportunos, y la música realizada por los propios autores del vídeo, o bien aquella que se desee siempre que no se produzca infracción alguna a los derechos del autor.
Se representarán situaciones con las que pueden encontrarse de camino al colegio, ya sea como peatón, ciclista, pasajero del transporte escolar o privado, o su combinación, transmitiendo un mensaje claro de COMPORTAMIENTO VIAL CÍVICO Y SEGURO.
El monitor debe Registrarse en la web, creando su cuenta personal, desde la cual podrá gestionar los cortometrajes que presente.La fecha de APERTURA es el 16 de noviembre de 2015 y de CIERRE es el 29 de febrero de 2016.
La votación total se obtiene como resultado de la suma de las tres siguientes variables, el número de votaciones directas desde la WEB, el número de interacciones en FACEBOOKy el número de interacciones en TWITTER.
Más información.

lunes, 5 de enero de 2015

CURS DE CRIMINOLOGIA VIARIA


Curs online per a professionals a la Universitat d'Extremadura promogut per ATESVEX com a entitat organitzadora.

Curso online para profesionales en la Universidad de Extremadura promovido por ATESVEX como entidad organizadora.

veure el curs / ver el curso