CURSOS


Educació viària per a una mobilitat segura

Es tracta d'un curs de 30 hores adreçat destinat al professorat de primària i secundària i, per extensió, a tots els professionals interessats en l'Educació Viària, impartit per ACTE, Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, un dels professors del qual és el president d'ADEVIC, sr. José Maria Navarro.
El curs consta de 6 mòduls i un annex amb una sèrie de documents d'ampliació .
En els mòduls es presenten una sèrie de recursos, eines pedagògiques i propostes didàctiques amb l'objectiu d'orientar i enriquir l'acció educativa i, alhora, reflexionar sobre la importància de l'Educació Viària en el món educatiu i en la nostra societat.

Continguts del curs

  • De l'Educació Viària a la Mobilitat Segura
  • Alcohol, substàncies psicotròpiques i conducció
  • Seguretat Activa i Seguretat Passiva
  • Velocitat i temps de reacció
  • L'accident de trànsit
  • Projecte final

Metodologia de treball

Cada mòdul disposa d'un material introductori amb informació sobre el tema proposat i molts enllaços a webs de referència, per aquest motiu cal estar connectat a la xarxa mentre es realitza el treball proposat en els materials del curs.
Al final de cada mòdul hi ha una proposta d'exercicis . Aquestes pràctiques serveixen per ampliar els coneixements sobre la temàtica, però, a més, tenen la finalitat d'ajudar els mestres participants a realitzar un petit PROJECTE que pugui ser útil per fer un treball posterior amb els propis alumnes.
Per a la correcta realització de les pràctiques hem afegit un SETÈ MÒDUL complementari, anomenat DOCUMENTS D'AMPLIACIÓ , on intentem reunir una sèrie de continguts per àmbits amb vistes a ampliar els continguts que presentem als sis primers MÒDULS.
El contacte amb els tutors és farà a través del correu electrònic, d'aquesta manera us ajudarem en cada moment i us aconsellarem en el que sigui necessari.
A més, existeix un FÒRUM del curs, on els alumes hauran d'intervenir per explicar experiències i impressions sobre els temes tractats.


No hay comentarios: